Najväčšia chyba, ktorú nesmiete urobiť, ak chcete zarábať viac a pracovať menej

Najväčšia chyba, ktorú nesmiete urobiť, ak chcete zarábať viac a pracovať menej

Vidíme to všade. Množstvo ľudí sa sťažuje, že má nízky plat. Že pracujú veľa a zarábajú málo. Je to aj váš prípad?

Zamestnáte sa u veľkého zamestnávateľa. Odbory vyjednávajú, vyzývajú k štrajkom. Zamestnávateľ vám pridá a zajtra zistíte, že je to aj tak málo.

Malý podnikateľ narieka, že vám nemá z čoho pridať.

V štátnej správe peniaze nie sú a keď sa zdvihnú tabuľkové platy, zistíte, že vám skrátili príplatky, takže vám vlastne ani nepridali. Alebo vám pridajú, ale skrátia úväzok, takže vlastne robíte naďalej to isté a dokonca ešte za menej ako po zvýšení tabuľkového platu.

Odídete do zahraničia, kde sú platy vyššie, ale menej vidíte svoju rodinu, deti, máte menej času na svoje koníčky atď.

Stále zle. Čokoľvek skúsite, stále je výsledok na figu.

Existuje na to riešenie? Áno existuje a vo svojej podstate je prekvapivo jednoduché.

Za čo dostávate svoju výplatu?

Vo väčšine prípadov dostávate výplatu výmenou za svoj čas.

Pozrite si svoju výplatnú pásku a pracovnú zmluvu. Máte tam uvedenú základnú mzdu za mesiac alebo za hodinu. Na zmluve máte uvedenú aj pracovnú náplň, ale je jedno, čo je napísané v náplni práce. Je jasné, že v mnohých prípadoch robíte aj iné veci. A je jasné, že v konečnom dôsledku vás platia za čas, ktorý odovzdáte svojmu zamestnávateľovi.

Toho dôkazom je stanovenie dohodnutého spôsobu odmeňovania. Čiže máte buď hodinovú mzdu alebo mesačnú mzdu.

Môžete dostávať aj rôzne príplatky. Za sviatok, za nočné zmeny, za soboty a nedele. Všetky sú ale iba akýmsi percentom, t.j. podielom alebo násobkom dohodnutej základnej mzdy.

Môžete dostávať odmeny a prémie. Tie sú opäť nejakým percentom vašej základnej mzdy.

Čiže všetky zložky vašej mzdy vychádzajú z toho koľko ste si so zamestnávateľom dohodli na hodinu alebo mesiac v pracovnej zmluve.

Čas nie je nafukovací. Deň má iba 24 hodín a mesiac najviac 31 dní. A tým je stanovené obmedzenie vašej výplaty. Za mesiac nedokážete odpracovať viac ako 744 hodín aj keby ste vôbec nespali a boli stále iba v práci. V práci na úkor svojho zdravia a rodiny.

Takže ak chcete zarábať viac, buď budete neustále vyjednávať so zamestnávateľom, alebo mu odovzdáte viac hodín zo svojho času.

 

Ako z tohto kolotoča vyskočiť?

Ide to veľmi, ale naozaj veľmi jednoducho.

Nechajte sa odmeňovať za výsledky svojej práce. Či už sa zamestnáte alebo budete podnikať. Dohodnite si vždy vopred, koľko dostanete za dodanie výsledku práce. Z dohody vynechajte hodinové, či iné sadzby závislé od času alebo počtu úkonov, ktoré na tom strávite.

Byť zamestnaný a dohodnúť takéto podmienky, ale nie je vôbec jednoduché. Buď budete vrcholovým manažérom a budete odmeňovaný z hospodárskeho výsledku firmy, na riadení ktorej sa podieľate. Alebo budete mať tvorivé zamestnanie, kde je aj v záujme zamestnávateľa, aby vás platil za výsledok práce a nie za hodiny, ktoré nad prácou strávite. Ak sa chcete zamestnať, tak možností nie je veľa, ale dajú sa nájsť.

Najjednoduchšie a najlepšie je ale podnikať. Prináša to samozrejme aj iné povinnosti ako keď ste zamestnaný. Byť zamestnaný je pohodlné. Máte menej starostí. Mnoho vecí za vás vyrieši zamestnávateľ. Neriešite dane, odvody, vedenie účtovníctva, evidenciu dochádzky atď. Máte oveľa menej byrokracie, ale výmenou za to je váš čas a obmedzené možnosti ako zvyšovať svoj zárobok.

Chcete zarábať viac? Naozaj viac? Oveľa viac ako doteraz? Potom mám pre vás dve zásadné odporúčania.

 

  1. Začnite podnikať

  2. Nastavte svoje podnikanie tak, aby vám vaši zákazníci neplatili za váš čas, ale platili vám za úžitok, ktorý im vaše služby a produkty poskytnú

 

Nie, nie je to ľahké

Princíp je jednoduchý. Ale podnikanie samo o sebe nie je jednoduché. Vyžaduje to mnoho iných prác a povinností, ako keď ste zamestnaný.

Jedno je však isté. Ak ostanete v zamestnaní, nikdy nebudete zarábať oveľa viac. Obmedzuje vás čas, ktorý máte k dispozícii. Falošná istota zamestnania a falošná istota stáleho príjmu vás oberá o váš čas. Falošná istota zamestnania a falošná istota stáleho príjmu obmedzuje váš zárobok.

Ale vy máte na výber.

Buď ostanete v zamestnaní a zmierite sa s faktom, že nemáte vo svojich rukách žiadnu možnosť ako zásadne zvýšiť svoje príjmy.

Alebo začnete podnikať a zmeníte svoj pohľad na svet a spôsob akým chcete zarábať. Nastavíte svoje podnikanie tak, že vám zákazníci budú platiť za úžitok, ktorý im poskytujú vaše produkty a služby.

Vyhnite sa pasci, do ktorej spadne väčšina neúspešných podnikateľov.

Skončili so zamestnaním, začali podnikať, ale za svoju prácu od svojich zákazníkov opäť pýtajú odmenu v hodinových sadzbách. Okrem práce, ktorú dovtedy robili v zamestnaní, im pribudla naviac administratíva a byrokracia. Nič nestíhajú, stále sú v strese, majú nespokojných zákazníkov, prídu o zdravie a nakoniec skrachujú.

Skrachovali iba preto, pretože zmenili formu vykonávania práce, ale nezmenili spôsob odmeňovania. Opäť si pýtali peniaze za svoj čas. Dokonca v tom nezohľadnili čas, ktorý im zaberú nové administratívne povinnosti spojené s podnikaním.

Čiže pamätajte, že ak podnikáte, nesmiete mať svoje odmeňovanie závislé od času, ktorý tomu venujete. Inak sa nadriete ako kôň a vaša finančná situácia sa vôbec nezlepší.

 7 IT pascí
Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?