Gmail cenzúra

Gmail cenzúra

Používate Gmail a neprišiel vám e-mail, ktorý vám mal prísť? Potom je dôvodom zrejme fakt, že si Gmail myslí, že je múdrejší ako vy a doručí iba tie e-maily, o ktorých si myslí že sú pre vás vhodné. Nebude vám predsa posielať to, čo nepotrebujete. Teda to, čo nepotrebujete z jeho uhlu pohľadu. A je mu jedno, že vy môžete ten e-mail skutočne potrebovať.

Čo? To je blbosť! Maximálne sa môže stať, že mi to dá do spam-u.

Omyl! Naozaj sa môže stať, že sa Gmail rozhodne, že vám e-mail nedoručí vôbec. Chcete dôkaz? Tu je.

 

    SMTP error from remote mail server after end of data:

    host gmail-smtp-in.l.google.com [2a00:1450:400c:c0b::1a]:

    550-5.7.1 [2001:1ba0:2a0:5965:0:30:98:1      19] Our system has detected that

    550-5.7.1 this message is likely suspicious due to the very low reputation of

    550-5.7.1 the sending domain. To best protect our users from spam, the message

    550-5.7.1 has been blocked. Please visit

    550 5.7.1  https://support.google.com/mail/answer/188131 for more information. x17si10403867wrs.370 - gsmtp

 

Toto je chybové hlásenie v prípade, že sa Gmail rozhodne vám e-mail nedoručiť. Preložme podstatnú časť tohto hlásenie do slovenčiny.

To best protect our users from spam, the message has been blocked.

 

čo v slovenčine znamená

 

V záujme, čo najlepšie chrániť našich užívateľov od spamu, bola táto správa zablokovaná.

 

A teraz čo? Pravdupovediac neviem.

 

Je to rozhodnutie služby Gmail. Takže ak vám maily od niekoho nechodia a jemu sa vracajú takéto hlásenia, napíšte na podporu služby Gmail, nech nechajú na vás, aby ste sa rozhodli, aké e-maily chcete a aké nie a nech sa nesnažia rozhodovať za vás.7 IT pascí
Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?