iSpravca

iSpravca

 

Pozrite si inštruktážne video a prihláste sa do web aplikácie podľa pokynov vo videu. Heslo pre prihlásenie je v zdrojových kódov v súbore ispravca\iSpravca.web\iSpravca-lib\Config\IdentityConfig.cs. V tomto súbore vyhľadajte príslušné prihlasovacie meno a u neho je uvedené heslo, ktoré použite pre prihlásenie do web aplikácie iSpravca.

Preklikajte celú web aplikáciu, aby ste vedeli ako funguje a ako sa obsluhuje. Základné vysvetlenie účelu aplikácie a jej ovládanie je prezentované vo videu. Preklikajte celú aplikáciu a zistite, či tam nie sú nejaké chyby a ak áno, tak si ich poznačte. Počas konzultačného hovoru sa na ne pozrieme a povieme si ako ich odstrániť.

Pozrite video