Vrátenie platby

Vrátenie platby

Vyplňte prosím nasledovný formulár pre vrátenie peňazí
*
*
*
*
*
*
*

Zaväzujem sa na vlastné náklady vrátiť v neporušenom stave všetky darčeky získané ako súčasť objednávky.

Potvrdzujem, že mám odinštalovaný všetok softvér, zdrojové kódy a bonusy získané ako súčasť objednávky.
Uvedomujem si, že zdrojové kódy, videá a ďalšie know-how získané ako súčasť objednávky, sú výlučným vlastníctvom spoločnosti DUFEKSOFT, s.r.o. a ich ďalším používaním a šírením porušujem autorské právo a vystavujem sa riziku trestného stíhania v dôsledku využívania produktov a služieb, za ktoré požadujem vrátenie peňazí.

Uveďte presný dátum a čas, kedy ste odinštalovali všetok softvér, zdrojové kódy a bonusy, ktoré ste získali ako súčasť objednávky.

*

Zadané údaje overíme a peniaze pošleme naspäť najneskôr na tretí pracovný deň.