Prvá šanca

Prvá šanca ako začať platenú spoluprácu

Pozrite si video nižšie, v ktorom sa dozviete za čo Vám zaplatím.
Je to video, ktoré mali možnosť vidieť záujemcovia o kurz pred vstupom do kurzu, ale nezaškodí si ho zopakovať.

Odpovedzte úprimne na nasledovné otázky:

1. Videli ste všetky videá z kurzu od začiatku do konca aspoň 2 krát?

2. Spracovali ste všetky zadania z kurzu?

3. Máte hotovú svoju vlastnú osobnú webovú stránku tak, ako sa to v kurze učíme?

4. Máte hotovú svoju vlastnú osobnú webovú stránku vo verzii MVC aj vo verzii cez Umbraco?

5. Overili ste si funkčnosť Umbraco webovej stránky aj jej nasadením do webhostingu?

6. Zvládate časový stres?

7. Ste pripravený urobiť viac ako sa od Vás očakáva?

 

Ak ste na všetky vyššie uvedené otázky odpovedali bez zaváhania ÁNO,
môžete sa otestovať, či máte na to, aby ste získali u nás platený job.

 

Dostanete zadanie, na spracovanie ktorého budete mať 24 hodín. Vami dodané výsledky vyhodnotíme slovne a môžete získať jedno z nasledovných hodnotení: Nesplnil očakávania, Splnil očakávania, Prevýšil očakávania, Významne prevýšil očakávania.

V prípade, že Vaše hodnotenie bude Splnil očakávania, Prevýšil očakávania alebo Významne prevýšil očakávania, naša platená spolupráca môže začať.

V prípade, že Vaše hodnotenie bude Nesplnil očakávania, dostanete druhú šancu, ale výsledkom pri druhom pokuse musí byť hodnotenie Prevýšil očakávania alebo Významne prevýšil očakávania, aby sme mohli začať platenú spoluprácu.

 

Ak ste s uvedeným postupom OK ...
Vyplňte nasledovné údaje a môžete kliknúť na tlačidlo nižšie a začať svoj test.