Druhá lekcia: ako vás zamestnanci oberajú o zisk

Ziskové podnikanie lekcia 2:
ako vás zamestnanci oberajú o zisk

Keď podnikateľ vyrastie na určitú úroveň, už nemôže viac robiť všetko sám a preto najíma zamestnancov alebo inou formou spolupracujúcich ľudí.

Ak máte šťastie, narazíte na šikovného jednotlivca. Je samostatný a vidíte v ňom samého seba. Pomáha v raste Vášmu podnikaniu. Je to však vzácna výnimka. Väčšine ľudí musíte presne povedať, čo majú robiť, kontrolovať ich a neustále riešite nejaké problémy s ľuďmi. Takto to má väčšina.

Väčšina podnikateľov zápasí s nedostatkom ľudí a má oveľa nižší zisk ako by mohli mať, ak by zmenili spôsob riadenia. 

V podstate existujú 3 spôsoby riadenia zamestnancov, ale iba jeden z nich garantuje istotu zisku.

1. Komunistický management
Funguje vo väčšine firiem. Ľudia sú platení za to, že vlastne iba existujú. Majú fixnú mzdu (+ možno nejaké symbolické prémie 0-30 %) a sú odmeňovaní za to, že:
- sú k dispozícii
- prichádzajú včas a odchádzajú včas
- nerobia chyby
- robia niečo, čo majú v popise práce

Firmy, ktoré aplikujú komunistický management musia fungovať čiastočne ako diktátorský režim a čiastočne ako nezisková organizácia. 

V komunistických firmách väčšinou bývajú spravodlivo odmeňovaní iba majitelia a top-manažéri a tí svojich ľudí ovládajú nie pozitívnou motiváciou, ale strachom alebo emočnou manipuláciou.

Tento typ managementu väčšinou nepomáha dosahovať najlepšie zisky a majiteľov priväzuje k firme, pretože neustála potreba kontroly zamestnancov ich vysáva a bráni podnikateľom v slobode nakladania s vlastným časom, ak nechcú sabotovať svoje zisky. 

2. Socialistický management
Osvietenejší podnikatelia zistili, že ak majú ľudia finančnú motiváciu pracovať lepšie, často pracujú skutočne lepšie. 

Firmy, ktoré sú riadené socialisticky (je ich menšina) chápu, že u kľúčových pozícií je kritické, aby odmeny ľudí boli priamo vypočítavané zo zisku a hodnoty, ktorú generujú. Ale u zvyšku firmy to isté zanedbávajú. 

V praxi to vyzerá tak, že šéf oddelenia alebo obchodník je platený priamym % z jeho predajov, ale jeho asistentka alebo človek na marketingu už majú zasa niečo podobné fixnej paušálnej mzde.

Prečo môže firma spravodlivo odmeňovať obchodníka, ale u asistentky alebo markeťáka znovu uteká k paušálom?

Výsledok je takmer vždy taký, že ľudia, ktorí skutočne vo firme produkujú zisky si zo svojich odmien často musia ukrojiť peniaze, ktoré sa socialisticky rozdelia medzi ostatných zamestnancov, ktorí majú paušál. 

Asistentky, kancelárske krysy a posielači e-mailov sú takmer vždy PREPLATENÍ.

Jedna vec, čo som sa  v podnikaní naučil včas je, že "čo sa nemeria, tam sa negeneruje zisk".

Moja skúsenosť takmer zo všetkých firiem je, že mzdy ľudí ako sú: asistentky, marketingová podpora, technická podpora, programátor, prípravár, účtovníčka.... sú vo väčšine firiem nadhodnotení v porovnaní s tým, akú hodnotu títo ľudia v ziskoch skutočne produkujú.

Takmer všetky pozície sa dajú dosť dobre merať na zisk s výnimkou experimentálneho vývoja - tu hovorím o vedcoch alebo polo-vedcoch, a tých zrejme nezamestnávate!

Takže ak firma bežné pozície nemeria na zisk, je to škoda a takmer isto pre Vás ušlý zisk a neefektivita.

3. Výsledkový management
Malý zlomok firiem má 100% meritokraciu.

Všetky pozície a ich odmeny majú svoju matematickú rovnicu, ktorá vyplýva z hodnoty alebo zisku, ktorú priamo generujú.

Programátor je platený podielom na zisku či finančnej hodnote produkovanej práce.

Asistentka tiež. Účtovníčka tiež. Marketingový expert tiež. 

Často, keď si dovolíte takto uvažovať a počítať, zistíte, že nepotrebujete zamestnávať účtovníčku v cene 2 000 Euro mesačne, keď hodnota jej produkcie mesačne je iba 300 Euro. 

Prečo platiť marketingovému expertovi 3 000 Euro mesačne, ak firme merateľne prináša iba 1 000 Euro zisku (alebo žiadny)?

Mnoho ľudí alibisticky hovorí: "Ale to sa nedá jednoducho spočítať." 

Verte mi, takmer vždy to ide. 

Rovnako ako je nutné tvrdo počítať marketing, to isté platí o manažmente, procesoch, nábore a ďalších kľúčových kompetenciách, ktoré máte.

Počítanie a jednoduchá matematika je kritická schopnosť úspešných podnikateľov.

 

 

Zostaňte na príjme 

Roman Dufek

 

 

 

Máte web a eshop a ten
nepredáva ako by ste chceli?

Objednávok a predajov je málo? Nadýchnite sa.

Tu je riešenie>>